četvrtak, 22. rujna 2016.

Vodomjeri Zagreb 
Čuvanje vode
 
Ugradnja vodomjera je najbolji način da se identificira ,jeste li visoki ili niski
korisnik vode , te svakako može pomoći u uštedi.
 
Potražnja za vodom u Londonu već prelazi dostupne zalihe . Do 2014. godine, 
potražnja u ovoj regiji će nadmašiti ponudu za 35 milijuna litara vode dnevno .
 
Moramo koristiti vodu mudro kako bi se osiguralo da je uvijek dovoljno ima.
 
U prosjeku svaki od nas koristi 160 litara vode dnevno - to je više od 1.000 litara
tjedno . Oko 30 % je zajapureno u zahodu , 33 % se koristi za osobnu higijenu
i 13 % se koristi za pranje odjeće. Samo 4 % zapravo se koristi za piće .
 
Ugradnjom vodomjera, u prosjeku, kupci koriste 12 % manje vode,ljudi imaju tendenciju
cijeniti ono što plaćaju, manje je vjerojatno da će trošiti vodu bespotrebno 
ukoliko imaju vodomjer.
 
 

utorak, 23. kolovoza 2016.

Uštedite ugradnjom vodomjera

Ugradnjom vodomjera plaćate samo ono što ste i potrošili,više ne plaćate curenje slavina ili vodokotlića u susjednim stanovima. Prema projektima koji se trenutno provode kod ugradnje vodomjera govori se o uštedama od 20 % - 40% u odnosu na prijašnju potrošnju. Postavljanjem sustava za daljinsko očitavanje potrošene vode očitovanje se vrši bez potrebe ulaska u vaš stan,to je ujedno i najsigurniji način bez mogućnosti manipulacija. Vodomjeri se baždare svakih 5 godina od strane ovlaštenih poduzeća. Ugradnjom vlastitog vodomjera platit ćete samo ono što ste potrošili.

utorak, 2. kolovoza 2016.

Ugradnja vlastitog vodomjera

Temeljem zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 128/99) koji je stupio na snagu 1. Siječnja 2000.g. suvlasnicima stambenih zgrada omogućeno je da se naplata potrošnje vode može obračunavati prema stvarnoj potrošnji ugradnjom zasebnog, vlastitog vodomjera. Većina stanara je nezadovoljna jer plaćaju ono što nisu potrošili. Do sada se nije vodila briga o stanju zajedničkih instalacija vode gdje i najčešće nastaju veliki gubitci vode. Potrošnja vode je bila puno veća od stvarne potrebe. Rješenje za točan i siguran način obračuna stvarne potrošnje vode je ugradnja vlastitog vodomjera.U vrijeme visokih cijena vode potrebno je voditi računa o uštedi kako vode tako i novca.

ponedjeljak, 11. srpnja 2016.

Vodomjeri za hladnu i vruću vodu

Postoje izvedbe vodomjera za hladnu i vruću vodu.

I u tom slučaju na izbor su mjerila na osnovi mjerenja jednog ili više mlazova. Moguća je nabava i u izvedbama različitih duljina i posebnih konstrukcija za ugradnju na ventil i kupaoničku bateriju. Elektronsko očitanje osigurava visok stupanj pouzdanosti rada i preciznosti mjerenja vodomjera.

 Koncentratori podataka koji su ugrađeni zbog razdjelnika topline podržavaju očitovanje i vodomjera

ponedjeljak, 20. lipnja 2016.

Očitanje vrijednosti na vodomjerima


Mogućnost daljinskih očitavanja
Sa Siemens vodomjerima očitavanje izmjerenih vrijednosti je jednostavnije. Sustav bežičnog očitanja (AMR) je inovativan sustav očitavanja podataka o potrošnji. Sastoji se od mrežnih čvorova koji čine mrežu unutar prostora u kojem skupljaju podatke o potrošnji sa uređaja za mjerenje, čuvaju ih i čine dostupnim za daljnju obradu. Mrežni čvorovi se očitavaju lokalno ili internetskom tehnologijom.

srijeda, 1. lipnja 2016.

Prednosti vlastitog vodomjera

S.


Prednosti vlastitog vodomjera:

srijeda, 18. svibnja 2016.

Vodomjeri u suradnji s prirodom
Stanovništvo će i dalje rasti a količinu vode trebamo dostaviti, stavljajući veći 
pritisak na lokalne rijeke i prirodni okoliš .
 
Ugradnjom vodomjera stanovništvo nastoji smanjiti količinu vode koju koriste za 
10 posto .
 
To znači da je mjerenje dobro za okoliš .Ako svi mi možemo smanjiti količinu vode
koju koristimo.
 
Ukoliko četveročlana obitelj,samo za minutu smanji dnevno tuširanje to znaci da bi
uštedjeli 13 000 litara vode godišnje što je dovoljno da se napuni ogroman bazen do
plafona.
 
Program mjerenja je važan dio planova za vodoopskrbu dugoročno .
Vodomjeri su ekološki najisplativije rješenje, te pomoć u boljem upravljanju 
ograničenim prirodnim resursima.
 
 
Ugradnjom vodomjera dobivamo informaciju o korištenju vode , odgovor na elementarno
pitanje o tome koliko vode se koristi. 
Vodomjeri će  pružiti trenutačnu mjeru o brzini kojom se voda preusmjerava.Mjerenje
je ključno sredstvo da se osigura da korisnik vode ne prelazi granice svojih
mogućnosti. Mjerni podaci mogu se kombinirati s podacima o protoku , gdje postoje
protok mjerila , za praćenje i procjenu uzroka promjena u riječnim tokovima .
 

srijeda, 4. svibnja 2016.

Ugradnja vodomjera - referentna lista

INSTALATERSKI OBRT TERMOMONT
VL. DANIJEL HUNJADI,
DUBRAVA 41 10040 ZAGREB
OIB:37945832036
MOB: 091/780-5376

 Ugradnjom vlastitog vodomjera u svom stanu naplata vode je pravednija jer u tom slučaju plaćate samo ono što ste potrošili

AVENIJA DUDRAVA 256 H
AVENIJA DUBRAVA 256 I
AVENIJA DUBRAVA 256 C
AVENIJA DUBRAVA 256 E

ANTUNA BAUERA 7

CVIJETNA CESTA 9 /1
CVIJETNA CESTA 9 /2

DOBRONIČEVA 28

FRANCEVLJEV PRILAZ 9
FIJANOVA 5
FILIPA GRABOVCA 22

GAJEVA ULICA 51
GAJEVA ULICA 51 DVORIŠTE

IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 19
IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 21
IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 23
IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 25

KAMENITI STOL 37 A
K. SANDORA DJALSKOGA 42
KRALJA ZVONIMIRA 23

MATE LOVRAKA 7
MEKSIČKA 7
MEKSIČKA 9
MILKE TRNINE 9

V POLJANICE 12
V POLJANICE 14
V POLJANICE 16
V POLJANICE 18

VJEKOSLAVA HEIZELA 34
VLADIMIRA VIDRIČA 29
VLADIMIRA VIDRIČA 37
VLADIMIRA VIDRIČA 39
VLADIMIRA VIDRIČA 41
VINKA JEĐUTA 6

VLASNIK OBRTA: DANIJEL HUNJADI 
 

petak, 1. travnja 2016.

Ugradnja vodomjera

 

 

 

  Ugradnjom vlastitog vodomjera u svom stanu naplata vode je pravednija jer u tom slučaju plaćate samo ono što ste potrošili.Svaki stan bi trebao imati ugrađen svoj vodomjer koji bi mjerio potrošnju vode u stanu uz mogućnost daljinskog očitanja kako se ne bi trebalo ulaziti u stanove radi pojedinačnog vizualnog očitanja. Ugradnjom vodomjera u svaki stan gubi se i najmanja mogućnost manipulacije o potrošnji vode. Sadašnje stanje vodovodnih instalacija u zgradama pokazuje da su veliki gubitci vode jer nitko nije vodio računa curi li mu pipa ili vodokotlić.Nakon ugradnje vodomjera u svaki stan moguće su ustede na računima za vodu između 20% i 40%.


Prema općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i usluge odvodnje otpadnih voda vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe,vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila.Vodomjerno okno izvodi se na javnoj površini u neposrednoj blizini sustava javne vovoopskrbe.Vodovodni priključak vlasništvo je korisnika usluge vovoopskrbe,a održava ga isporučitelj usluge. Glavni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za cijeli ulaz zgrade.Za redovno održavanje,baždarenje i očitanje ovog vodomjera zadužen je isporučitelj usluge Vodoopskrba i odvodnja d.o.o i o tome se redovito dostavljaju podatci korisnicima usluge. Sekundarni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene odnosno potrošene vode za svaki stan ili poslovni prostor. Sastavni dio ovog vodomjera je vodomjer i modul koji odašilje očitano stanje.

Očitavanje ovih vodomjera vrši se pomoću radio uređaja koji se postavljaju u zgradi. Radio uređaj prima stanje svakog vodomjera koji se nalazi u stanu pomoću modula koji je ugrađen na mjerilu. Djelatnik tvrtke s kojom se sklapa ugovor o održavanju i očitanju brojila ispred zgrade odgovarajućim uređajem „pozove“ sve vodomjere u zgradi i dobije stvarne podatke o potrošenoj vodi.Očitane podatke dostavljaju Vodoopskrbi i odvodnji krajem mjeseca i na temelju tih podataka Vodoopskrba i odvodnja dostavlja račun svakom vlasniku za potrošenu vodu. Postoji još i mogućnost ugradnje sustava koji putem GSM mreže dostavlja očitane podatke tvrtki sa kojom je sklopljen ugovor o održavanju i očitavanju.Na taj način moguće je očitati objekt iz ureda.Svaki mjesec se zadnjeg datuma skidaju podatci koji su zaprimljenii u slučaji ako postoji razlika između ukupne potrošnje svih stanova i stanja glavnog vodomjera zgrade onda se ta razlika dijeli po domaćinstvima sukladno broju članova.

U starijim zgradama najčešće je vodovodna instalacija izvedena tako da nije dovoljna ugradnja dva sekundarna vodomjera,jedan za toplu drugi za hladnu vodu,već je potrebno ugraditi onoliko vodomjera koliko ima izljeva i u stanu. Isto tako suvlasnici nisu dovoljno informirani o mogućim popratnim troškovima koji nastaju nakon ili tokom ugradnje vodomjera.Ti troškovi su nužni da bi cijeli sustav ispravno funkcionirao. Dodatni troškovi koji nastaju prilikom ugradnje vodomjera su: trošak mjesečnog očitanja,popravci eventualnih oštećenje na keramičkim pločicama prilikom ugradnje vodomjera,održavanje elektronike za bežičnu dojavu o stanju vodomjera, zamjena ili popravak neispravnih elektronskih uređaja za prihvat podataka,baždarenje brojila u propisanim razmacima,zamjena ili popravak neispravnog vodomjera po isteku garancije.

Ugradnja vodomjera u početku je poprilična investicija koja se kroz neko vrijeme uz sve ove popratne troškove isplati jer uštede su velike buduću da je cijena vode visoka.

srijeda, 2. ožujka 2016.

Ugradite vodomjer i platite ono što ste potrošili

Temeljem zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 128/99) koji je stupio na snagu 1. Siječnja 2000.g. suvlasnicima stambenih zgrada omogućeno je da se naplata potrošnje vode može obračunavati prema stvarnoj potrošnji ugradnjom zasebnog, vlastitog vodomjera. Većina stanara je nezadovoljna jer plaćaju ono što nisu potrošili. Do sada se nije vodila briga o stanju zajedničkih instalacija vode gdje i najčešće nastaju veliki gubitci vode. Potrošnja vode je bila puno veća od stvarne potrebe. Rješenje za točan i siguran način obračuna stvarne potrošnje vode je ugradnja vlastitog vodomjera.U vrijeme visokih cijena vode potrebno je voditi računa o uštedi kako vode tako i novca.

Ugradnjom vodomjera plaćate samo ono što ste i potrošili,više ne plaćate curenje slavina ili vodokotlića u susjednim stanovima. Prema projektima koji se trenutno provode kod ugradnje vodomjera govori se o uštedama od 20 % - 40% u odnosu na prijašnju potrošnju. Postavljanjem sustava za daljinsko očitavanje potrošene vode očitovanje se vrši bez potrebe ulaska u vaš stan,to je ujedno i najsigurniji način bez mogućnosti manipulacija. Vodomjeri se baždare svakih 5 godina od strane ovlaštenih poduzeća. Ugradnjom vlastitog vodomjera platit ćete samo ono što ste potrošili.

četvrtak, 25. veljače 2016.

Ugradnja vodomjera - referentna lista

Pojedini suvlasnici zgrada zatražili su informacije i pokazali interes i spremnost za financiranje ugradnje zasebnih vodomjera. Na pojedinim zgradama smo izvršili i prezentacije o svemu što trebate znati o ugradnji vodomjera. Često su suvlasnici nedovoljno informirani o načinu ugradnje vodomjera i njihovim tehničkim karakteristikama. U ovom trenutku se cijena utrošene vode za svaki stan izračunava na način da se ukupna potrošnja vode u ulazu odnosno zgradi dijeli sa brojem stanara. 

 

 Referentma lista ugradnje vodomjera:


INSTALATERSKI OBRT TERMOMONT
VL. DANIJEL HUNJADI,
DUBRAVA 41 10040 ZAGREB
OIB:37945832036
MOB: 091/780-5376


AVENIJA DUDRAVA 256 H
AVENIJA DUBRAVA 256 I
AVENIJA DUBRAVA 256 C
AVENIJA DUBRAVA 256 E

ANTUNA BAUERA 7

CVIJETNA CESTA 9 /1
CVIJETNA CESTA 9 /2

DOBRONIČEVA 28

FRANCEVLJEV PRILAZ 9
FIJANOVA 5
FILIPA GRABOVCA 22

GAJEVA ULICA 51
GAJEVA ULICA 51 DVORIŠTE

IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 19
IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 21
IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 23
IVANE BRLIČ MAŽURANIĆ 25

KAMENITI STOL 37 A
K. SANDORA DJALSKOGA 42
KRALJA ZVONIMIRA 23

MATE LOVRAKA 7
MEKSIČKA 7
MEKSIČKA 9
MILKE TRNINE 9

V POLJANICE 12
V POLJANICE 14
V POLJANICE 16
V POLJANICE 18

VJEKOSLAVA HEIZELA 34
VLADIMIRA VIDRIČA 29
VLADIMIRA VIDRIČA 37
VLADIMIRA VIDRIČA 39
VLADIMIRA VIDRIČA 41
VINKA JEĐUTA 6

VLASNIK OBRTA: DANIJEL HUNJADI

ponedjeljak, 15. veljače 2016.

Ugradnja vodomjera

Pojedini suvlasnici zgrada zatražili su informacije i pokazali interes i spremnost za financiranje ugradnje zasebnih vodomjera. Na pojedinim zgradama smo izvršili i prezentacije o svemu što trebate znati o ugradnji vodomjera. Često su suvlasnici nedovoljno informirani o načinu ugradnje vodomjera i njihovim tehničkim karakteristikama. U ovom trenutku se cijena utrošene vode za svaki stan izračunava na način da se ukupna potrošnja vode u ulazu odnosno zgradi dijeli sa brojem stanara.

Ugradnjom vlastitog vodomjera u svom stanu naplata vode je pravednija jer u tom slučaju plaćate samo ono što ste potrošili.Svaki stan bi trebao imati urađen svoj vodomjer koji bi mjerio potrošnju vode u stanu uz mogućnost daljinskog očitanja kako se ne bi trebalo ulaziti u stanove radi pojedinačnog vizualnog očitanja. Ugradnjom vodomjera u svaki stan gubi se i najmanja mogućnost manipulacije o potrošnji vode. Sadašnje stanje vodovodnih instalacija u zgradama pokazuje da su veliki gubitci vode jer nitko nije vodio računa curi li mu pipa ili vodokotlić.Nakon ugradnje vodomjera u svaki stan moguće su ustede na računima za vodu između 20% i 40%.


Prema općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i usluge odvodnje otpadnih voda vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe,vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila.Vodomjerno okno izvodi se na javnoj površini u neposrednoj blizini sustava javne vovoopskrbe.Vodovodni priključak vlasništvo je korisnika usluge vovoopskrbe,a održava ga isporučitelj usluge. Glavni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za cijeli ulaz zgrade.Za redovno održavanje,baždarenje i očitanje ovog vodomjera zadužen je isporučitelj usluge Vodoopskrba i odvodnja d.o.o i o tome se redovito dostavljaju podatci korisnicima usluge. Sekundarni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene odnosno potrošene vode za svaki stan ili poslovni prostor. Sastavni dio ovog vodomjera je vodomjer i modul koji odašilje očitano stanje.

Očitavanje ovih vodomjera vrši se pomoću radio uređaja koji se postavljaju u zgradi. Radio uređaj prima stanje svakog vodomjera koji se nalazi u stanu pomoću modula koji je ugrađen na mjerilu. Djelatnik tvrtke s kojom se sklapa ugovor o održavanju i očitanju brojila ispred zgrade odgovarajućim uređajem „pozove“ sve vodomjere u zgradi i dobije stvarne podatke o potrošenoj vodi.Očitane podatke dostavljaju Vodoopskrbi i odvodnji krajem mjeseca i na temelju tih podataka Vodoopskrba i odvodnja dostavlja račun svakom vlasniku za potrošenu vodu. Postoji još i mogućnost ugradnje sustava koji putem GSM mreže dostavlja očitane podatke tvrtki sa kojom je sklopljen ugovor o održavanju i očitavanju.Na taj način moguće je očitati objekt iz ureda.Svaki mjesec se zadnjeg datuma skidaju podatci koji su zaprimljenii u slučaji ako postoji razlika između ukupne potrošnje svih stanova i stanja glavnog vodomjera zgrade onda se ta razlika dijeli po domaćinstvima sukladno broju članova.

U starijim zgradama najčešće je vodovodna instalacija izvedena tako da nije dovoljna ugradnja dva sekundarna vodomjera,jedan za toplu drugi za hladnu vodu,već je potrebno ugraditi onoliko vodomjera koliko ima izljeva i u stanu. Isto tako suvlasnici nisu dovoljno informirani o mogućim popratnim troškovima koji nastaju nakon ili tokom ugradnje vodomjera.Ti troškovi su nužni da bi cijeli sustav ispravno funkcionirao. Dodatni troškovi koji nastaju prilikom ugradnje vodomjera su: trošak mjesečnog očitanja,popravci eventualnih oštećenje na keramičkim pločicama prilikom ugradnje vodomjera,održavanje elektronike za bežičnu dojavu o stanju vodomjera, zamjena ili popravak neispravnih elektronskih uređaja za prihvat podataka,baždarenje brojila u propisanim razmacima,zamjena ili popravak neispravnog vodomjera po isteku garancije.

Ugradnja vodomjera u početku je poprilična investicija koja se kroz neko vrijeme uz sve ove popratne troškove isplati jer uštede su velike buduću da je cijena vode visoka.

ponedjeljak, 25. siječnja 2016.

PLAĆAJTE SAMO POTROŠENU VODU!

NEZADOVOLJNI STE S RAČUNIMA ZA VODU?
ZNATE LI KOLIKO STE VODE POTROŠILI?
CURENJE SLAVINE ILI VODOKOTLIĆA NE PLAĆAJU SOLIDARNO SVI SUVLASNICI.

MOGUĆNOST UGRADNJE PODŽBUKNOG ILI VENTILSKOG NADŽBUKNOG VODOMJERA.VODOMJERI SE OČITAVAJU DALJINSKIM SUSTAVOM WIRELESS M – BUS. 
 
Temeljem zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 128/99) koji je stupio na snagu 1. Siječnja 2000.g. suvlasnicima stambenih zgrada omogućeno je da se naplata potrošnje vode može obračunavati prema stvarnoj potrošnji ugradnjom zasebnog, vlastitog vodomjera. Većina stanara je nezadovoljna jer plaćaju ono što nisu potrošili. Do sada se nije vodila briga o stanju zajedničkih instalacija vode gdje i najčešće nastaju veliki gubitci vode. Potrošnja vode je bila puno veća od stvarne potrebe. Rješenje za točan i siguran način obračuna stvarne potrošnje vode je ugradnja vlastitog vodomjera.U vrijeme visokih cijena vode potrebno je voditi računa o uštedi kako vode tako i novca.

Ugradnjom vodomjera plaćate samo ono što ste i potrošili,više ne plaćate curenje slavina ili vodokotlića u susjednim stanovima. Prema projektima koji se trenutno provode kod ugradnje vodomjera govori se o uštedama od 20 % - 40% u odnosu na prijašnju potrošnju. Postavljanjem sustava za daljinsko očitavanje potrošene vode očitovanje se vrši bez potrebe ulaska u vaš stan,to je ujedno i najsigurniji način bez mogućnosti manipulacija. Vodomjeri se baždare svakih 5 godina od strane ovlaštenih poduzeća. Ugradnjom vlastitog vodomjera platit ćete samo ono što ste potrošili. 
 
 

petak, 15. siječnja 2016.

Vodomjeri za hladnu i vruću vodu

Postoje izvedbe vodomjera za hladnu i vruću vodu. I u tom slučaju na izbor su mjerila na osnovi mjerenja jednog ili više mlazova. Moguća je nabava i u izvedbama različitih duljina i posebnih konstrukcija za ugradnju na ventil i kupaoničku bateriju. Elektronsko očitanje osigurava visok stupanj pouzdanosti rada i preciznosti mjerenja vodomjera. Koncentratori podataka koji su ugrađeni zbog razdjelnika topline podržavaju očitovanje i vodomjera.